Confecció a mida i aplicacions de tot tipus d'ortesis i pròtesis (Plantilles, faixes, corsés, bitutors, etc...).
Aparells per a herniats a mida.
Calçat ortopèdic a mida.


Confecció de peces de pressió-teràpia per a tractament de cremades, cicatrius quirúrgiques, alteracions vasculars, etc...
Ortesis de silicona per a alteracions digitals.
Ortopèdia infantil en general.